Не у всіх конфігураціях 1С передбачена можливість розрахунку та виплати зарплати. Наприклад, його немає в конфігураціях, призначених для управлінського обліку: "Управління торгівлею", "Документообіг", "Роздріб". Конфігурація 1С "Бухгалтерія" містить модуль кадрів і зарплати. Про те, як працювати з даним модулем ми розповімо в цій статті.

ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ

Перш ніж ви приступите до "ЗАРПЛАТІ" або просто почнете вести облік ви повинні справити первинну настройку програми і заповнити довідники. Першоджерелом загальних налаштувань в програмі є налаштування організації. Рекомендуємо скористатися стартовим помічником для заповнення всіх важливих відомостей про організацію (Довідка - Стартовий помічник). Після того як заповнені дані про організацію потрібно перевірити чи заповнені форма з параметрами для зарплатних платіжних документів. На вкладці "Зарплата" за це відповідає обробка "Формування платіжних документів за внесками і фондам".
 
Також рекомендуємо відразу ввести в довідник "Співробітники" всіх співробітників організації. Не плутати з довідником "Фізичні особи"! Співробітники - це штат людей з окладом і посадою. Фізичні особи - список людей. Рекомендуємо створювати спочатку Співробітників, а на їх підставі створювати фізичних осіб. Власне, при додаванні нового співробітника в довідник програма запропонує створити на підставі та картку фізичної особи.
Чим корисна картка співробітника? У картці співробітника на вкладці "Кадрові дані" міститься інформація про займану посаду і місце роботи. Також можна побачити всі документи по співробітнику, що стосуються: призначення окладу, зміни посади, переведення у відділ, прийняття на роботу, звільнення.

Модуль

РОЗРАХУНОК, НАРАХУВАННЯ, ВИПЛАТА ЗАРПЛАТИ

Із завданнями по зарплаті в 1С 8.2 зручно працювати через панель функцій "Зарплата". У ній власне і сконцентровані всі необхідні для нарахування, виплати і звітності за зарплатою документи, довідники, звіти.
Перше що необхідно зробити для щомісячного нарахування зарплати - рознести оклади співробітників. Оклади можна рознести за допомогою документа "Прийом на роботу в організацію". Надалі оклади співробітників можна міняти документом "Кадрове переміщення організацій".

НАРАХУВАННЯ

1. Створюємо новий документ "Нарахування зарплати".
2. Встановлюємо в документі місяць нарахування, норму днів.
3. Натискаємо кнопку "Заповнити", щоб заповнити табличні частини документа всіма співробітниками організації за їх окладами, або додаємо по одному співробітнику вручну.
4. По черзі заповнюємо всі вкладки документа "Внески", "ПДФО", "Утримання", "Внески ФОП", "Проводки" в автоматичному режимі за допомогою кнопок "Розрахувати" і "Сформувати проведення".

Нарахування зарплати в 1С Бухгалтерія

ВИПЛАТА

1. Створюємо новий документ "Зарплата до виплати організацій"
2. Вказуємо місяць зарахування зарплати, інші реквізити в шапці документа
3. Заповнюємо вміст табличній частині документа за допомогою кнопки "Заповнити". Не забудьте вказати суму фіксованої виплати, щоб для всіх співробітників була встановлена дана сума в документі.
4. Заповнюємо "Спосіб виплати" - зарахування на банківський рахунок співробітника або видача через касу і виберіть статус виплати. Встановіть статус "Виплачено", якщо зарплата виплачена співробітникам.
Ви журналі документів "Виплати" також відображаються перерахування внесків ФОП та інші виплати. Вид виплати вказується в документі у поле "Вид виплати".

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБДІКУ ВИПЛАЧЕНОЇ ЗАРПЛАТИ

На підставі введеного раніше документа "Зарплата до виплати організацій" введіть новий документ - "Видатковий касовий ордер". У разі якщо зарплата виплачувалася через банк, потрібно створити "Платіжне доручення вихідне". Зазвичай для відображення відрахувань у фонди в 1С заводять спеціальних контрагентів з відповідними банківськими рахунками.

Наші проекти | Купити 1С | Послуги з 1С | Програмування | Оренда сервера | FAQ 1C

Супровід, доопрацювання, консультація, навчання, по програмі 1С. Інформаційно-технічний консалтинг, погодинна і відрядна оплата. Запуск нових проектів, реалізація рішень під ключ.

© 2022 1С ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ