Довідник НОМЕНКЛАТУРА призначений для зберігання інформації про товари, комплеки, набори, тару, послуги. Жорсткого поділу на такі категорії немає, виділяються лише товари, послуги та набори (набори-комплекти і набори-пакети). Категорії того, що це поворотна тара або комплект визначаються в момент надходження номенклатури на підприємство. Інформація про види номенклатури зберігається в окремому довіднику "Види номенклатури". Користувач може додати в цей довідник будь-яку інформацію, однак при додаванні нового виду номенклатури він може використовувати такі типи номенклатури: Товар, Набір-комплект, Набір-пакет, Послуга.

Товар Товаром може бути не тільки куплена номенклатурна позиція чи позиція номенклатури, прийнята на комісію, але товаром також є ті номенклатурні позиції, які зазвичай проходять передпродажну підготовку (комплектацію, разукомплектацию). Такі позиції в подальшому будемо називати наборами. Після передпродажної підготовки ці номенклатурні позиції стають звичайним товаром. Тому інформація про номенклатурної позиції (комплекти) заповнюється з типом — товар. З комплектом можуть провадитися всі ті дії, які властиві звичайному товару: надходження на склад комплекту, резервування комплекту, продаж комплекту і таке інше. Є товар комплектом, визначається тільки тим, заповнений для нього список комплектуючих (закладка "Комплектуючі"), з яких він складається. Товаром також є зворотна тара. Будь-який товар, введений в довідник номенклатури, може бути зворотною тарою. Є номенклатурна позиція поворотною тарою, визначається в момент оформлення документів надходження і відвантаження товарів. Інформація про поворотній тарі заповнюється на окремій закладці "Тара" в документі. Для зручності роботи з тарою для неї може бути визначений додатковий вид номенклатури "Зворотна тара", однак тип номенклатури при цьому повинен бути – товар.
Набір-комплект Номенклатурна позиція з типом номенклатури "набір-комплект" служить для зручного оформлення операцій продажу комплектів, що не потребують тривалої складання. Набір-комплект не зберігається на складі, процес комплектації відбувається в момент відвантаження товарів покупцеві. На закладці "Комплектуючі" заповнюється склад набору-комплекту. На набір-комплект можуть бути призначені ціни, відмінні від сумарної ціни комплектуючих, які входять до його складу. Набір-комплект вводиться в табличну частину документів на закладці "Товари" як звичайний товар. Для того щоб набір-комплект відрізнявся від звичайних товарів у табличній частині документа, він позначається піктограмою. Такий же позначено піктограмою кнопка "Склад набору". Натиснувши на цю кнопку можна переглянути і змінити список комплектуючих, які входять до складу набору комплекту. При необхідності список комплектуючих можна заздалегідь не задавати, а вводити цей список безпосередньо при оформленні документа. При проведенні документа реалізації зі складу списуються ті комплектуючі, які входять в набір-комплект (вказані на закладці "Склад набору"), а по регістру продажу фіксується продаж набору комплекту, при цьому собівартість цього набору комплекту розраховується як сума собівартостей його складу.
Набір-пакет Номенклатура з типом "набір-пакет" використовується для швидкого заповнення табличної частини документа тими товарами (комплектуючими), які входять до складу набору (вказані на закладці "Комплектуючі"). За наборами-пакетах не ведеться кількісний і сумовий облік. Наприклад, в якості набору можна використовувати набір меблів або подарунковий набір, що складається з різних кондитерських виробів. Набори-пакети можна також використовувати в тому випадку, якщо різним покупцям постійно відвантажуються одні і ті ж товари. Тоді ці товари можна об'єднати в різні набори-пакети і використовувати їх для швидкого заповнення табличної частини документа. Для наборів пакетів не ведеться облік по характеристиках, однак в склад набору-пакету можуть входити товари, що мають різні характеристики.
Послуги Щодо послуг не ведеться складський облік, облік по серіях, не вказується вага, не ведеться облік серійних номерів. Інформація про послуги заповнюється в документах на окремій закладці "Послуги".
Важливо! Слід звернути увагу на той факт, що після використання позиції номенклатури в документі змінити тип номенклатури (товар, послуга, набір-пакет, набір-комплект) не можна. При описі об'єкта номенклатури необхідно визначити ряд додаткових властивостей. Частина з них будуть в подальшому використовуватися в якості значень за замовчуванням при подстановках в реквізити документів, тобто такі властивості задаються не жорстко і можуть бути перевизначені в будь-який момент. Інформація про позиції номенклатури розташовується на кількох закладках. Є можливість налаштування видимості закладок і установки видимості і обов'язковості заповнення реквізитів на різних закладках (кнопка "Налаштування"). Видимість закладок, а також видимість і обов'язковість заповнення реквізитів можна встановити індивідуальний для кожного користувача, залежно від того, за заповнення яких саме реквізитів відповідальний користувач

Реквізити шапки довідника:
Повне найменування. Використовується, наприклад, для виводу в друкарські форми документів.
Короткий найменування. Використовується для вибору номенклатури зі списку.
Група номенклатури. Посилання на групу довідника Номенклатура, до якої належить елемент в тому випадку, якщо в довіднику задана ієрархічна структура. При ручному зміні групи номенклатури відбувається перекидання елемента з однієї групи в іншу.
Артикул. Текстове значення, яке використовується в друкованих формах документів.
Коментар. Текстовий опис об'єкта номенклатури.
Вид номенклатури. Вибирається вид позиції номенклатури: товар, послуга, набір - пакет або набір-комплект.
Вести облік за дод. характеристиками. Ознака того, що для даної номенклатури ведеться облік за характеристиками. Інформація про характеристики номенклатури заноситься в підлеглий довідник «Характеристики номенклатури».
Вести облік по серіях. Ознака того, що для даної номенклатури ведеться облік по серіях. Ці дані заносяться до підлеглий довідник «Серії номенклатури». Важливо! Прапори ведення обліку за серіями та характеристиками у формі номенклатури з'являються тільки в тому випадку, якщо на підприємстві ведеться облік по серіях і характеристиками, що вказується в налаштуваннях параметрів обліку.
Закладка "Загальні" Дані про одиниці вимірювання номенклатури. Кожна позиція номенклатури характеризується базовою одиницею вимірювання. Базова одиниця вимірювання - це та одиниця виміру, по відношенню до якої вважаються всі інші одиниці виміру. Базова одиниця вимірювання не заноситься у довідник «Одиниці виміру», вона вибирається з довідника «Класифікатор одиниць вимірювання». Крім базової одиниці виміру, позиція номенклатури може мати необхідну кількість інших одиниць виміру (упаковок). Наприклад, сигарети можуть мати одиниці виміру: «штука», «пачка», «блок», «коробка». Кожна одиниця виміру (упаковка) має свій коефіцієнт перерахунку базової одиниці. Одиниця виміру має свій код, свою вагу і об'єм. Одна з одиниць вимірювання визначається у формі позиції номенклатури, як одиниця зберігання залишків. В цій одиниці виміру зберігаються залишки товарів у регістрах. Одиниця зберігання залишків використовується як одиниця вимірювання при підборі позицій номенклатури в документ. У той же час конфігурація дозволяє виписувати в документах позиції номенклатури в будь-одиниці вимірювання з числа введених для даної позиції. Для виведення даних в звітах використовується одиниця вимірювання для звітів. Інформацію в звітах можна виводити в базовій одиниці вимірювання, одиниці зберігання залишків і одиниці вимірювання для звітів. Для зберігання даних про одиниці вимірювання в конфігурації існує довідник «Одиниці виміру», підпорядкований довіднику «Номенклатура». Інформація про одиниці виміру заповнюється на закладці "Одиниці виміру". При заповненні інформації про одиниці виміру використовується довідник «Класифікатор одиниць вимірювання». В цей довідник заноситься загальний список вживаних торговим підприємством одиниць вимірювання. Ваговий товар. Ознака того, що даний товар є ваговим. Ознака вагового товару використовується при роботі з електронними вагами. У тому випадку, якщо в програмі підключені електронні ваги, то можна сформувати етикетку з зазначенням вагового товару (режим OFF-LINE) або вважати вага товару в режимі підбору (режим ON-LINE). Закладка "За замовчуванням" Ставка ПДВ. Реквізити, значення яких буде використовуватися в системі як значення за замовчуванням при оформленні, наприклад, рахунків-фактур. Пільга з ПДВ. Реквізит доступний, якщо Ставка ПДВ встановлена рівною "Без ПДВ". Необхідно вказувати конкретний пункт статті 5 Закону про ПДВ, згідно з яким дана номенклатура має пільгу з ПДВ при реалізації. Значення реквізиту використовується при друку Податкової накладної. Є транспортною послугою. Прапор доступний якщо номенклатура є послугою. Цей ознака переноситься за замовчуванням в однойменний реквізит табличної частини "Послуги" документа "Податкова накладна". При друку Податкової накладної номенклатура з встановленим ознакою буде показано в основному розділі, а в розділі "товаротранспортні послуги". Вимірюється в сумовому вираженні. Ознака того, що номенклатура не має кількісного вираження. Наприклад, відсотки за користування кредитом. Для такої номенклатури в якості одиниці вимірювання рекомендується вказувати "грн.". Текст для друку в ПН. Реквізит доступний, якщо встановлений прапорець Вимірюється в сумовому вираженні. Значення цього реквізиту буде відображатися в колонці 5 друкарської форми Податкової накладної. Стаття витрат. Стаття витрат з довідника "Статті витрат", яка буде використовуватися за промовчанням для підстановки в ті документи, де потрібно вказати, за якою статтею витрат буде відображатися при списанні вартість цієї номенклатури. Номенклатурна група витрат. Номенклатурна група витрат використовується для класифікації витрат за номенклатурними групами витрат. Наприклад, можна класифікувати витрати по доставці товарів за статтею "Транспортні витрати", а в якості номенклатурної групи витрат вибрати "Послуги з доставки товарів". Закладка "Додаткові" Відповідальний за покупки . Інформація про користувача, який в основному займається закупівлею даної позиції. Зручно використовувати, якщо вся закуповувана номенклатура розподілена між менеджерами закупівель. Значення за замовчуванням використовується при оформленні замовлень постачальникам, коли фіксується, хто є відповідальною особою за оформлення замовлення. Важливо, що при зміні менеджера старе значення цього реквізиту не зберігається. Основний постачальник. Аналогічно реквізиту <Відповідальний менеджер закупівлі> використовується при оформленні замовлень постачальнику. Після заповнення даних на цій закладці можна ввести додаткову інформацію про номенклатуру та ціни основного постачальника на закладці "Номенклатура постачальника". Цінова група. Цінова група, якій належить позиція номенклатури. Цінові групи використовуються в підсистемі ціноутворення для встановлення цін і знижок за ціновими групами номенклатури. Номенклатурна група. Укрупнений класифікатор номенклатури, задається довідником "Номенклатурні групи" в конфігурації. Одна позиція номенклатури може бути віднесена тільки до однієї номенклатурної групи, відповідно одна номенклатурна група може складатися з багатьох позицій номенклатури. Номенклатурні групи використовуються у підсистемі планування при створенні укрупнених планів закупівлі і планів продажу. Вага входження в групу. Вага входження використовується при формуванні уточнених планів з укрупнених. При укрупненому плануванні параметри планів задаються з деталізацією до номенклатурної групи, а при переході до уточненого плану деталізація планування збільшується до номенклатури. Для визначення того, по якій базі розподіляти планований параметр між об'єктами однієї номенклатурної групи, служить вага входження. Значення ваги в довіднику Номенклатура буде використовуватися за замовчуванням. Вести серійні номери
Прапорець встановлюється, якщо для цієї позиції номенклатури необхідно використовувати серійні номери.
Закладка "Проекти" У табличній частини на закладці вводиться інформація про належність номенклатури певного проекту або виду розподілу за проектами. У різні періоди часу номенклатура може ставитися до різних проектів. Інформація, введена на цій закладці, зберігається в регістрі відомостей «Установка проектів для номенклатури» і використовується в обліку за проектами. Закладка "Комплектуючі" На цій закладці для позиції номенклатури, яка є комплектом (товаром), набором-пакетом або набором-комплектом задається перелік комплектуючих, з яких вона складається. Для комплектів і наборів-комплектів ведеться облік за характеристиками. Для комплекту з певною характеристикою можна задати список комплектуючих також мають задані характеристики. Для наборів пакетів облік за характеристиками не ведеться, однак в склад набору-пакету можуть входити комплектуючі з характеристиками. Закладка "Місця зберігання" На цій закладці для номенклатури визначається деталізація її розташування на складах. Інформація, введена на закладці, зберігається в регістрі відомостей «Місця зберігання номенклатури». Закладка "Ціни номенклатури" Закладка призначена для роботи з цінами номенклатури. Вона стає доступною тільки після запису елемента довідника (для нового і ще незаписаного елемента закладка недоступна). На цій закладці можна подивитися поточні ціни торговельного підприємства. Для того щоб поточні ціни номенклатури відобразилися в картці номенклатури, треба натиснути на кнопку "Перечитати поточні ціни". На цій закладці можна зробити розрахунок цін по відношенню до базової ціни, у відповідності з заданими націнками на базовий тип цін (кнопка "Розрахувати за базовими цінами"). Розрахунок проводиться у відповідності з тим способом розрахунку, який заданий для даного типу цін – відсоткової націнки або по входженню ціни в діапазон цін. Якщо ця номенклатурна позиція є комплектом (набором-комплектом), то за допомогою кнопки "Розрахувати ціни комплекту", можна розрахувати ціну комплекту відповідно до призначеними цінами на комплектуючі комплекту. Ціна комплекту розраховується як сума цін комплектуючих за заданим типом цін. Реєстрація цін на позицію номенклатури здійснюється при натисканні на кнопку «Записати ціни». При цьому можливо вказати той документ «Установка цін номенклатури», за допомогою якого здійснюється реєстрація цін. Якщо документ не вказано, то при спробі записати ціни, програма запропонує створити новий документ. При позитивній відповіді користувача програма створить новий документ «Установка цін номенклатури», автоматично проведе його і зареєструє нові ціни на номенклатурну позицію. Важливо. При завданні цін з використанням картки номенклатури ціни задаються однакові для всіх характеристик товару. Закладка "Номенклатура постачальника" Закладка «Номенклатура постачальника» стає видимою, коли на закладці "Додаткові" заповнений реквізит "Основний постачальник". На закладці «Номенклатура постачальника» можна задати ціни постачальника і вказати документ «Установка цін номенклатури контрагентів», в який потрібно додати ціни постачальника на редагується позицію номенклатури. Якщо документ не вибрано, то при спробі запису цін постачальника (кнопка "Записати ціни") програма запропонує створити новий документ. На цій закладці в відповідних полях може бути вказана інформація про номенклатуру постачальника (артикул, код, найменування). Тобто можна ввести інформацію про те, як називається ця позиція номенклатури в інформаційній базі постачальника. Ця інформація буде записана в регістр відомостей «Номенклатура контрагентів» при запису цін. Закладка "Властивості" Для елементів номенклатури можна задати додаткові аналітичні ознаки – властивості і категорії номенклатури. В розрізі додаткових властивостей не ведуться складські залишки, ця інформація використовується лише для відбору елементів номенклатури або угруповань у звітах. Значення властивостей можуть вибиратися користувачем з довідників, перерахувань і т. д. Одній позиції номенклатури можна присвоїти безліч значень властивостей. У звітах можна деталізувати інформацію до рівня значень властивостей номенклатури. Можна відібрати дані відразу за кількома значеннями властивостей. Список властивостей, присвоєних позиції номенклатури можна переглянути і відредагувати, натиснувши на кнопку у списку позицій номенклатури або на закладку "Свойства" у формі позиції номенклатури. Закладка "Категорії" Передбачена можливість присвоєння позиціях номенклатури певних категорій. Список категорій, присвоєних позиції номенклатури можна переглянути і відредагувати, натиснувши на кнопку у списку позицій номенклатури або на закладку "Категорії" в формі позиції номенклатури. Категорії на відміну від властивостей можуть мати одне з двох значень, точніше мати або не мати якимось властивістю. Наприклад, категорією може бути належність товару до групи імпортних товарів. Товар або належить цій групі, або ні. Введення інформації про штрихкоди товарів Штрих-коди для товарів деталізуються до рівня одиниць виміру товару, характеристик і серій товарів. Тобто для кожного товару, що має певну характеристику, серію і одиницю вимірювання можна поставити окремий штрих-код. При формуванні товарів також можна використовувати такий параметр, як якість товарів. Тобто для некондиційного товару, можна задати свій штрих-код. У конфігурації підтримується робота по заповненню товарів за допомогою сканера штрих-коду для товарів зі штрихкодами будь-яких типів. Для ручного пошуку товарів за штрихкодом у списку номенклатури можна використовувати клавішу F7 ("Пошук за штрихкодом"). Список типів штрих-кодів задається в об'єкті план видів характеристик «Типи штрих-кодів». Для введення і редагування цей об'єкт викликається при завданні нового типу штрих-коду для товару. При введенні нового штрих-коду можна вказати той тип штрих-коду, який буде заповнюватися за замовчуванням. Новий штрихкод можна задати вручну або автоматично сформувати, натиснувши на кнопку "Новий штрих-код". Автоматично сформований штрихкод завжди має тип EAN-13. Новий штрихкод для товару формується у відповідності з параметрами, заданими для формування штрих-коду в налаштуваннях параметрів обліку. В картці товару друк етикеток здійснюється при натисканні на кнопку "Друк" — "Етикетки". Друк етикеток може проводитися як із списку номенклатури, так і з документів, супроводжуючих надходження товарів або зміна цін ("Надходження товарів і послуг", "Переміщення товарів", "Установка цін номенклатури" тощо) У всіх цих випадках використовується одна і та ж обробка "Друк етикеток". Важливо. При друку етикеток використовується елемент керування "1С:Друк штрих-кодів". Для того щоб друк етикеток була доступна, необхідно встановити елемент управління "1С:Друк штрих-кодів". Елемент керування "1С:Друк штрих-кодів" необхідно установити з диска ІТС (Методична підтримка 1С:Підприємства 8 — Робота з торговим устаткуванням — Програмне забезпечення для підключення до торгового устаткування — 1С — Елемент керування "1С:Друк штрих-кодів"). Додаткова інформація Для позиції номенклатури може бути додано зображення у вигляді картинки. Для додавання зображення досить встановити курсор на поле з порожньою картинкою, клацнути двічі мишею і вибрати файл, в якому зберігається зображення товару. Для того щоб показати картинку в списку номенклатури необхідно вибрати пункт меню "Дії" — "Зображення" (встановити прапор показу зображення). Для того щоб прибрати картинку треба повторно вибрати пункт меню "Дії" — «Зображення» (зняти прапор показу зображення). Для кожної позиції номенклатури в довіднику "Номенклатура" можна подивитися інформацію про залишки на складі, місце зберігання номенклатури та інформацію про ціни. Для показу додаткової інформації у списку, необхідно вибрати пункт меню "Дії" - "Залишки товарів на складах" (встановити прапор показу залишків). Безпосередньо з довідника номенклатури можна зробити друк етикеток і цінників для конкретного товару або групи номенклатури (кнопка "Друк"). Використовуючи цю кнопку можна також роздрукувати прайс-лист для групи товарів і список комплектуючих, для тих позицій, для яких визначено склад комплектуючих. З допомогою кнопки "Звіти" можна отримати різноманітні звіти по продажу конкретного товару або групи товарів, щодо прибутку, отриманої від продажу товарів. Можна також провести аналіз доступності товарів, подивитися інформацію про поточних резервах товарів, проаналізувати рух товарів за допомогою звіту "Відомість товарів на складах".

Наші проекти | Купити 1С | Послуги з 1С | Програмування | Оренда сервера | FAQ 1C

Супровід, доопрацювання, консультація, навчання, по програмі 1С. Інформаційно-технічний консалтинг, погодинна і відрядна оплата. Запуск нових проектів, реалізація рішень під ключ.

© 2022 1С ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ