Чинником успішних взаємовідносин з клієнтом є своєчасне виконання замовлень на поставку продукції. Розподіл обов'язків у даному напрямку за ключовими показниками ефективності призводить до підвищення відповідальності учасників бізнес-процесу продажу. У торгово-дистриб'юторських компаніях одним з головних відповідальних за ключові показники роботи компанії є відділ продажів і відділ закупівель. Ці відділи є по суті архимедовскими сполученими судинами з тією різницею, що замість води перетоки товарно-матеріальних цінностей. Усередині компанії саме відділ продажів є замовником товару для відділу закупівель. Від здатності планувати продажі майбутніх періодів залежить забезпеченість товарними запасами. У свою чергу надлишок замовленого товару, сезонні сплески, непередбачені коливання здатні поглинути в товарні запаси більшу частину оборотних коштів компанії, що вкрай небажано. Балансувати між мінімально достатніми товарними запасами для виконання обов'язків перед покупцями і не перетворювати всі оборотні кошти компанії в складські запаси – одна з ключових і водночас одна з найскладніших завдань для торгової компанії.
При розрахунку товарних запасів багато користуються класичною формулою містять такі змінні:
1. Поповнення основного асортименту продукції виходячи з поточного залишку
2. Замовлення покупців, які будуть виконуватися в планованому періоді
3. Плани продажів
Якщо ви користуєтеся програмою 1С, вам необхідно знати і вміти користуватися вбудованими в програму інструментами-помічниками поповнення товарних запасів.
1С виходить з принципів описаних вище за алгоритмом планування за винятком плану продажів. Поговоримо про конкретному інструменті, який дозволяє в 1С планувати залишки. В першу чергу це звіт "Планування закупівель". Зазвичай він знаходиться в гілці меню Звіти - Закупівлі - Планування закупівель. Якщо раптом за цим шляхом ви не знайшли звіт (спрощений інтерфейс) відкрийте його за допомогою меню Операції - Звіти - Планування закупівель.
Суть звіту наступна: програма аналізує вибраний період продажу, обчислюється середньоденний показник продажів, примножує даний показник на кількість днів на який ми поповнюємо запас, віднімає з показника поповнення поточний залишок товару та повідомляє скільки товару потрібно закупити в колонці "Необхідний обсяг закупівлі".
Правильно сформований звіт буде мати вигляд:

 
Пояснення до звіту
Параметри:
Період аналізу продаж - фактичний період, на підставі якого розраховуються середні продажу.
Період закупівель - період, на який планується проводити закупівлі.
Прапорець «Показати тільки необхідні закупівлі» - звіт виведуться тільки ті номенклатурні позиції, за яким необхідний обсяг закупівлі більше нуля.
Прапорець «По всій номенклатурі» - звіт сформується по всіх позиціях з довідника «Номенклатура».
Тип цін номенклатури заповнюється, якщо звіт буде використовуватися для формування та заповнення замовлень постачальникам.
Робочий тиждень - параметр, необхідний для розрахунку числа робочих днів в планованому періоді.
Залишок на початок періоду закупівель розраховується за двома варіантами. Отримати з підсумків - виходячи з даних за залишками на складах; Розрахувати з урахуванням замовлень - дані по залишках на складах будуть збільшені на обсяг очікуваних надходжень відповідно оформлених замовленнях постачальникам.
Показники (таблична частина):
Продано - кількість реалізованого товару за аналізований період; визначається в одиницях зберігання з урахуванням повернень.
Днів продажу - кількість днів, коли товар був на складі та/або продавався.
Середня продаж за день - визначається діленням обсягу продажів на кількість днів продажу.
Залишок на дату початку закупівель - залишок на складі.
Необхідний обсяг закупівель - визначається шляхом вирахування залишку на складах з планованого обсягу продажів.
Планований обсяг продажів - добуток середньої продажу за день на кількість робочих днів в планованому періоді.
Встановіть для початку такі ж налаштування звіту як на картинці і спробуйте порахувати на калькуляторі розрахункові дані звіту, для того щоб переконатися в правильності показників. Також не зайвим буде перевірити показники табличної частини з допомогою інших штатних звітів 1С - "Продажу", "Відомість щодо товарів на складах" для того щоб переконатися в правильності вихідних показників, адже від них залежать розрахункові показники плану закупівель. На своєму прикладі ми перевіряли. Дані помічника планування дійсно збігаються з даними інших звітів за умови однакових налаштувань. Досить зробити це один раз, щоб назавжди переконатися в релевантності вихідних даних.
З налаштувань звіту видно, що можна робити розрахунки для конкретного складу, конкретної номенклатури, а також можна задати установку для висновку в звіті лише того товару запас якого необхідно поповнити.
По завершенню роботи із звітом прямо з нього можна сформувати замовлення постачальнику або внутрішній замовлення за допомогою кнопок розташованих в шапці звіту.
Зазначимо, що для розрахунку поповнення залишків буде тим краще, чим більший період продажів ви візьмете для аналітики. Середньоденний показник в такому випадку буде максимально наближений до реального з урахуванням сезонних коливань, незапланованих сплесків попиту на товар, тимчасових спадів і т. д.
Як бачите, навіть стандартними звітами 1С можливо планування закупівель, товарних залишків компанії. Бажаємо успіху у побудові власної моделі розрахунку!

Наші проекти | Купити 1С | Послуги з 1С | Програмування | Оренда сервера | FAQ 1C

Супровід, доопрацювання, консультація, навчання, по програмі 1С. Інформаційно-технічний консалтинг, погодинна і відрядна оплата. Запуск нових проектів, реалізація рішень під ключ.

© 2022 1С ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ