Аутсоринг - як інструмент оптимізації та підвищення ефективності бізнесу.
 Аутсорсинг (від англ. Outsourcing - використання зовнішніх джерел) - це передоручення непрофільних для компаній сфер діяльності компаніям-професіоналам; виконання сторонньою організацією певних завдань, бізнес-функцій або бізнес-процесів, що звичайно не є частиною основної діяльності компанії, але, тим не менш, необхідних для повноцінного функціонування бізнесу.
 Класичними прикладами аутсорсингу є ведення бухгалтерського обліку силами спеціалізованої організації або аудитором, автоматизація та здійснення завдань правового забезпечення адвокатом чи юридичною фірмою, передача функцій виконавчого органу (директора) керуючої організації або керуючому. При цьому замовник не має у своєму штаті відповідних фахівців і підрозділів (бухгалтерія, юридичний відділ, правління), що значно скорочує витрати.

Навіщо необхідний аутсоринг?

- зниження витрат на цей підрозділ;
- підвищення якості отримуваних послуг.
В результаті вирішується відразу два завдання - економія коштів та підвищення конкурентоспроможності за рахунок поліпшення якості обслуговування.
Відповідно дотримується головна вимога - ціна та якість.