Ефект від впровадження:

- збільшення прибутку за рахунок зниження витрат;
- оптимізація товарних запасів;
- прозорість ведення бізнесу;
- контроль роботи підприємства в режимі реального часу(в.т.ч обсягів продажів, взаєморозрахунків, залишок товарів, витрат);
- робота персоналу жорстко регламентована за затвердженими бізнес-процесів;
- оцінка ефективності бізнесу за допомогою впровадження системи планування і план-фактного аналізу.
 Оцінити економічний ефект від впровадження такої ERP - системи як «1С» заздалегідь досить складно, тим не менш:
 З досвіду впровадження подібних проектів підвищення прибутку становить від 10% - 15%;
 Згідно зі статистикою Американського товариства по управлінню виробничими запасами APICS*, впровадження сучасної ERP-системи може забезпечити таку віддачу:

Розрахунок ефективності впровадження на основі даних APICS для ERP-систем і статистики проектів 1С

 

Показник

Значення

Запаси

Зниження обсягів матеріальних запасів

30-45%

Скорочення витрат на придбання і зберігання сировини і матеріалів

10-15%

 

Зниження частки несвоєчасних поставок

80-90%

 

Зниження обсягу незавершеного виробництва

20-30%

 

Оборотні кошти

 

Зниження обсягу залучення короткострокових фінансових ресурсів

10-15%

 

Збільшення оборотності грошових коштів

3-5%

 

Оперативність і ефективність

 

Підвищення якості інформації для прийняття рішень, скорочення ризиків несвоєчасних і невірних рішень

до 20%

 

Скорочення часу підготовки документів

до 60 %

 

Скорочення часу підготовки регламентованої звітності

до 30%

 

Ринкова вартість компанії

 

Скорочення податкових ризиків

до 50%

 

Підвищення лояльності клієнтів (CRM)

20-50%

 

Зниження вартості залучення капіталу

від 1% ставки

 

Зростання капіталізації та інвестиційної привабливості бізнесу

 

 

 Впровадження ERP - це, по суті, впровадження системи якості на рівні всього підприємства. Це пов'язано з тим, що користувачеві доводиться працювати в програмі за певними правилами , що гарантує виконання регламентів і бізнес - процесів компанії.
Побудова ефективної автоматизованої системи дає можливість не тільки виявити і відсіяти зайві витрати, знайти резерви для збільшення прибутку, але і забезпечити управління повною, точною інформацією, допомагає обробити і проаналізувати її.
Впровадити систему «1С» - значить отримати базу для прийняття вивірених управлінських рішень.
Конкурентна перевага у вигляді ідеально відбудованої системи управлінського обліку завжди залишиться при Вашій компанії. На нього не вплинуть жодні кадрові зміни. Система, побудована один раз, буде працювати і працювати. І стабільно приносити Вам прибуток.
Автоматизація бізнесу, впровадження регламентів, контроль роботи, хронометраж і аналіз його результатів, побудова мотиваційних схем, автоматизоване управління мотивацією працівників - все це дасть зростання продуктивності. А зростання продуктивності дасть зростання прибутку.
Швидка окупність інвестицій в 1С

Інвестуючи в якість управління, автоматизацію, інновації, спрощення процесів, зниження витрат, підвищення продуктивності, ви робите ваш бізнес сильніше. Такі інвестиції завжди окупаються.


* У відповідності зі Словником APICS (American Production and Inventory Control Society), термін «ERP-система» (Enterprise Resource Planning - Управління ресурсами підприємства) може вживатися у двох значеннях. По-перше, це інформаційна система для ідентифікації і планування всіх ресурсів підприємства, які необхідні для здійснення продажів, виробництва, закупівель і обліку в процесі виконання клієнтських замовлень. По-друге (в більш загальному контексті) - це методологія ефективного планування і управління всіма ресурсами підприємства, які необхідні для здійснення продажів, виробництва, закупівель і обліку при виконанні замовлень клієнтів у сферах виробництва, дистрибуції і надання послуг.

Наші проекти | Купити 1С | Послуги з 1С | Програмування | Оренда сервера | FAQ 1C

Супровід, доопрацювання, консультація, навчання, по програмі 1С. Інформаційно-технічний консалтинг, погодинна і відрядна оплата. Запуск нових проектів, реалізація рішень під ключ.

© 2022 1С ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ