Теперішнє і майбутнє логістики важко уявити без нововведень технічного прогресу.
 На будь-якому етапі роботи з матеріальними ресурсами важлива інформація про місцезнаходження, стан, кількісних і якісних показниках ресурсу.
Потрапляючи в інформаційне поле, будь-який ресурс супроводжується контролем і відстеженням інформації за усіма поточними процесами відповідальними за це особами до кінцевого результату і випуску готового продукту за межі інформаційної галузі.
Великі компанії, торгові і виробничі організації для забезпечення налагодженого виробничого процесу вимагають чіткої організації і контролю виконання робіт на кожному етапі, від початку отримання замовлення на продукт (план виробництва) і до його видачі замовнику (план продажів).
 Увесь процес супроводжується виконанням безлічі різнопланових операцій, що містять елементи у вигляді: номенклатури, договорів, підрядників, постачальників і покупців, і звичайно, відповідальних за цей процес. При такому щоденному потоці інформації користувачу важко орієнтуватися, швидко реагувати на поставлені завдання, стежити за правильним і точним виконанням процесу на всіх рівнях від замовлення до доставки кінцевому споживачеві.
Щоб ефективно керувати, регулювати, удосконалити і полегшити технологічний процес, корпорації не справляючись з обробкою величезного потоку інформації, у свій час почали включати в бюджет витрати на інформаційно-технічне розвиток і окремі статті витрат на автоматизацію бізнес-процесів. Так з'явилися перші ERP - системи.
 Бізнес зрозумів, що внесок у науково-технічний прогрес хоч і не быстроокупаем, і не приносить моментального зростання прибутку або скорочення витрат, але в подальшому дає плідні результати. Можна сказати, що внесок в автоматизацію - це підвищення прибутковості компанії в перспективі, і навпаки, відмова від прогресу - недоотриманий прибуток.
 Сучасні виробничі компанії воліють великі ERP-системи, компанії, що займаються просто комерційною діяльністю використовують більш прості програмні продукти, що дозволяють тримати руку на пульсі торговельних операцій і в той же час не потребують довготривалих впроваджень, навчань користувачів і Start-Up.
 Для побудови ефективної системи контролю та обліку розглянемо гілки логістики, які обов'язково повинні враховуватися при впровадженні систем автоматизації бізнесу. У дужках наведено види логістики, трансформовані на мову інформаційних показників

- Логістика закупівель (вхід інформації);

- Виробнича логістика (передача інформації по ланкам);

- Логістика зберігання та складування (кількісно-вартісні показники ТМЦ);

- Збутова логістика (комерційні показники прибутковості);

- Транспортна логістика (вихід інформації).

 Великим плюсом автоматизованих логістичних систем виступає збереження історії подій, що впливають на всі процеси. В таких умовах набагато легше і швидше приймати рішення по закупівлях або виробництва, ефективніше будувати плани продажів, аналізувати ситуації, що дають кінцевий результат. Потрібно відзначити, що цінність ERP систем для логістики ще й у тому, що інформацію можна переглядати в зручному для користувача вигляді: підбирати, редагувати, змінювати оформлення, підсумки т.д., що, багато в чому полегшує сприйняття і аналітику.

 Таким чином, можна сказати, що якісне управління материалопотоком тісно пов'язане з використанням сучасних автоматизаційних технологій і автоматизацією бізнес-процесів.

+38(050)13-97-555 Viber

Супровід, доопрацювання, консультація, навчання, по програмі 1С. Інформаційно-технічний консалтинг, погодинна і відрядна оплата. Запуск нових проектів, реалізація рішень під ключ.

© 2021 1С ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ