Автоматизація на підприємстві буває двох видів: первинна і вторинна. Так, все як на ринку нерухомості. До першого виду належать підприємства, яких науково-технічний прогрес торкнувся мало або частково на рівні оновлення обладнання (копьютера, принтери і т.д.). Таких предпрятий в наш час залишилося небагато і термін «автоматизація» у теперішньому часі більше відноситься до другого виду діяльності - вторинної автоматизації (модифікації). Звичайно, з точки зору зручності впровадження і дуже сильним мотиватором для управлінців, IT-директорів є відмова від старих інструментів ведення бізнесу на користь нових, досконалих методів, тому як всім відоме правило «Краще побудувати нове, ніж переробити старе» працює і в сфері автоматизації бізнес-процесів.
 Моральне старіння будь-якого комп'ютерного, технологічного, виробничого обладнання у 2000 роках стало швидше ніж його амортизація. З програмним продуктом те ж саме, тільки амортизація і фізичний знос ресурсів немає, але моральна відсталість відбувається ще швидше. Цікавий той факт, що часто автори програм і "ноу-хау" самі є розробниками обладнання і залежність між ними зворотна. Приміром, компанія IBM займається розробкою програм зберігання-обробки даних «IBM DB2» і при цьому випускає потужне серверне обладнання для розміщення ПО і фізичного зберігання даних.
 Отже, перед підприємством, чию діяльність належить реконструювати, обов'язково виникне питання автоматизації бізнес-процесів та автоматизації діяльності системи в цілому, тому розумно при плануванні процесу акцентувати увагу на наступних питаннях (!)

  1. До якої форми власності відноситься компанія; юридичні аспекти впровадження
  2. Автоматизація виробничих і торговельних підприємств, бюджетних або фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування і т.д.
  3. Охоплення автоматизації
  4. Етапи бізнес-процесів на підприємстві. Контури сфер виробництва, збуту, закупівлі, планування, підведення підсумкових показників діяльності;
  5. Відображення в обліку
  6. Управлінський та бухгалтерський облік, побудова аналітичної звітності, підтримка багатовалютного обліку;
  7. Завдання, які вирішуються
  8. Актуальність даних
  9. Підтримка оперативного управління підприємством.


 Звичайно ж, перед будь-яким впровадженням, у тому рахунку АСУ, необхідно планувати і задавати ясність головним завданням, які повинні зважитися фахівзями з впровадження. Зайве програмне забезпечення може призвести до дисфункції і складності системи, збільшиться час розробки і запуску рішення, а надмірний стиск функціоналу призведе до неповноти продукту і не отримає схвалення користувачами, як приємна утиліта у вирішенні виробничих завдань. Для цього на самому старті проекту впровадження необхідно звертатися до кваліфікованим фахівцям для розробки плану впровадження, технічного завдання і тільки після цього приступати до самого впровадження.
 Технічну частину впровадження можна виконати силами фахівців вибрнного ПО, які й реалізують особливості діяльності конкретного підприємства або спеціальні побажання замовника. Впровадження та адаптація прикладних рішень також можуть виконуватися і силами IT-спеціалістів замовника, самостійно, або у взаємодії з партнерами-внедренцем.
 На етапі впровадження зверніть вашу увагу на:
• вибір оптимального варіанту автоматизації в точній відповідності з технічним завданням;
• проведення поетапної автоматизації, виходячи з пріоритетів вирішуваних завдань, допустимих термінів і витрат на впровадження, отримуючи реальну віддачу на кожному кроці з мінімальними витратами часу і коштів;
• навчання користувачів та адміністраторів системи;
• розвиток системи в міру зростання потреб підприємства, без зупинки роботи.