Процес управління бізнесом безперервно пов'язаний з інформацією. Економічна інформація в цьому плані має саме пряме відношення до функцій управління, поділяється на оперативну, облікову, планову, технологічну.
 Однією з ключових посад на підприємстві відповідає за роботу з планування та аналізу господарської діяльності належить бухгалтеру. На нього покладено завдання з організації бухгалтерського обліку і це вважається основним видом обліку на підприємстві, оскільки він являє собою комплекс заходів, спрямованих на суцільну, безперервну, документально підтверджену реєстрацію господарських операцій. У той же час бухгалтерський облік поділяється на фінансовий і управлінський, з тією різницею, що фінансовий регламентований законодавством, а управлінський будується на підставі внутрішніх потреб відображення господарської діяльності фірми і жорстко не обтяжений законодавчими путами.
 Практики та управлінці називають бухгалтерський облік лакмусовим смужкою бізнесу. Як і будь-який елемент системи, бухгалтерський облік розвивається і змінюється відповідно до змін внутрішнього і зовнішнього середовища, що звичайно знаходить свій виклад на законодавчому рівні. У будь-якому випадку мета всіх видів обліку - надання користувачам даних про фінансову, господарську діяльність підприємства, для того щоб стимулювати уповноважених людей для вибору і прийняття кращого рішення. Кожен з цих видів обліку, відображаючи різні сторони однієї області, наближають до вибору правильного управління ресурсами підприємства, та й просто доповнюють один одного.
 Завдання обох обліків взаємопов'язані і одночасно переплітаються із завданнями інших процесів на підприємстві. Це взаємозв'язок обумовлена тим, що один і той же ресурс може одночасно фігурувати в декількох підсистемах і керування над ним має на увазі всебічний охоплення. Ясна річ в такій ситуації простіше та й швидше за все сам процес обумовлений веденням обліку в єдиній інформаційній системі. Важливим завданням стає передача інформації конкретним споживачам так, щоб вони оцінили її потенційну корисність. У функції управління така особливість дуже важлива, так як при поганому поданні навіть найцінніша інформація може бути проігнорована, хоча вона несе важливий зміст. Успіх самої облікової функції в цьому випадку залежить від того наскільки правильно побудований комунікаційний процес.
 При побудові так званих КІС (корпоративних інформаційних систем), або інакше кажучи програм для автоматизації обліку, для загального охоплення діяльності підприємства фахівці з ІТ  повинні дотримуватися принципів бухгалтерського обліку, враховувати всі стандарти, що характеризують якість облікової інформації:

1. Повне висвітлення. Вся вносяться дані, звітність повинні містити всю інформацію про фактичні результати господарської діяльності.

2. Послідовність. Постійне застосування обраної підприємством системи обліку. Зміна допускається тільки у випадках законодавчих змін.

3. Безперервність. Передбачається, що оцінка активів і діяльності підприємства виходить з того що його діяльність передбачає подальше функціонування. У підприємства немає намірів ліквідувати свою діяльність або оголосити про банкрутство.

4. Обачність. Застосування спосіб оцінки діяльності, які відображають фактичний стан справ без заниження або збільшення основних показників діяльності.

5. Єдиний фінансовий показник діяльності. Передбачає що вся господарська діяльність підприємства оцінюється за єдиним грошово-фінансовому показнику.

6. Фактична витратність (собівартість). Коректна оцінка витрачаються активів виходячи з витрат на їх закупівлю, виробництво, переробку і т.д.

 Дотримуючись цих принципів вихідна інформація з відображеної в ній обліково-звітними показниками, необхідна для контролю, аналізу, підготовки управлінських рішень буде відповідати дійсності що охарактеризує інформаційну систему як надійну і відповідальну потребам.
 Відносно планування бухгалтерської інформаційної системи за розділами обліку логічно користуватися угрупованнями виходячи з економічного змісту вихідних показників і розділити автоматизовані бухгалтерські робочі групи наступним чином:

- Бухгалтер з обліку основних засобів;

- Бухгалтер власного капіталу;

- Бухгалтер праці та заробітної плати;

- Бухгалтер обліку готової продукції та товарних цінностей;

- Бухгалтер обліку витрат на виробництво і калькуляції продукції;

- Бухгалтер зведеного обліку і складання звітності, визначення фінансових результатів діяльності.

 З підходом розбивки бухгалтерського обліку на підвиди успішно справляються сучасні ERP системи. Вони побудовані модульним чином. А це означає, що якщо підприємство не займається виробництвом продукції їй зовсім не обов'язково включати в свою систему розділ «Виробництво». Це позитивно позначається на вартості самої системи та збирає від надмірної завантаженості.