На сьогодні побудова системи управління бюджетом - найголовніше завдання і запорука успіху для будь-якої компанії. Часто буває так, що керівники, розуміючи користь цього управлінського інструменту, не уявляють як ним користуватися на практиці. Проблема полягає в тому, що накопичені теоретичні знання про технології впровадження і побудови  процесу бюджетування склалися на підставі досвіду підприємств, працюючих в умовах розвитку капіталістичної економіки з досить  поступовою еволюцією управлінських методів. Зараз же немає часу плавно  втілювати в життя поставлені завдання,  для успішного розвитку бізнесу необхідно враховувати реальні умови і застосовувати гнучкий творчий підхід.

Отже, Бюджетування - це система, що складається з ряду процесів які проводяться у декілька етапів. Необхідно чітко розуміти, що  для побудови якісної бюджетної системи, яка сприятиме розвитку компанії і приноситиме реальну користь, не можна ігнорувати жодним етапом  необхідно довести почату справу до кінця, не зупиняючись на половині шляху.

Першим пунктом побудови системи бюджетування виступає ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ.

Пункт 1. Інформація для планування.

- фінансова і управлінська звітність, накопичена за декілька років,

- маркетингові дослідження, оцінка перспектив ринків, в яких Ваша компанія здійснює торгові операції,

- стратегічні плани розвитку вашого бізнесу,

- аналітичні висновки і прогнози співробітників фінансової структури Вашої компанії,

- прогнози керівництва компанії, про область діяльності свого підприємства,

- підсумки і аналіз отриманих даних.

Ще одним джерелом з якого можливо почерпнути інформацію для планування – це договірні відносини, що склалися в результаті комерційної діяльності. Тобто на основі існуючих договірних зобов'язань між постачальником і покупцем, підприємство зобов'язане  виконувати свої обіцянки про закупку або продаж, в залежності від діяльності Вашого бізнесу, певної кількості чи суми товарі та послуг. Тобто, ці дані будуть чітко прописані в контрактах, а отже їх і потрібно брати до уваги планування.

 Для чого потрібна зібрана інформація? А також, що з нею робити?

 Щоб скласти плани, розробляються звітні табличні форми в які співробітниками вносяться дані з різних структурних підрозділів компанії: план продажів, формують використовуючи прогноз відділу продажів, прогноз маркетолога про перспективи купівельного попиту, відомості управлінського обліку про фактичні продажі за попередні періоди.

 Пункт 2. Формування фінансових цілей компанії і прогнозних бюджетів.

Щоб плани продажів були актуальними і здійснимими необхідно слідкувати за  динамікою зміни цін на товар, взяти до уваги ціни за попередній період і порівняти з цінами на даний момент.

На підставі отриманих даних формують прогнозний бюджет, який затверджує керівництво, після чого його передають співробітникам, відповідальним за виконання складених бюджетів. Слід зазначити, що побудова бюджетної системи на цьому етапі не закінчується, необхідно розглянути наступний пункт.

 Пункт 3. Дані управлінського обліку.

За результатами виконання затверджених бюджетів необхідно вивчити результати комерційної діяльності Вашої компанії. У цій справі нам допоможе управлінський облік. Тобто до поставлених бюджетів необхідно додати фактичні результати комерційної діяльності. Для цих цілей спеціально створюються звітні форми, зручні для заповнення і подальшої аналітики.

 Пункт 4 . Аналіз .

На завершення , проаналізувавши виконання поставлених планів з фактичними результатами діяльності компанії , необхідно дати оцінку виконаній роботі , тобто приймати рішення про коригування затверджених бюджетів або переглянути стратегію ведення Вашого бізнесу

Важливо розуміти, що створивши саме бюджетну систему підприємство отримає істотну вигоду, мінімізуючи трудовитрати і підвищуючи ефективність роботи. Адже саме Бюджетна система - це ланцюжок бізнес-процесів невідривно пов'язаних між собою, які не можна перервати не виконавши все до кінця. І така організована робота обов'язково приведе до високого показника успішності Вашої компанії .

Наші проекти | Купити 1С | Послуги з 1С | Програмування | Оренда сервера | FAQ 1C

Супровід, доопрацювання, консультація, навчання, по програмі 1С. Інформаційно-технічний консалтинг, погодинна і відрядна оплата. Запуск нових проектів, реалізація рішень під ключ.

© 2022 1С ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ