Мета посади: організація доставки продукції Клієнтам, складання оптимального маршруту руху транспорту з урахуванням вимог мінімізації витрат, керівництво підлеглим персоналом.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Старший логіст від носиться до відокремлення доставки компанії.
1.2. Старший логіст призначається на посаду і звільняється від посади наказом виконавчого директора за поданням директора представництва і керуючого.
1.3.Старший логіст безпосередньо підпорядковується керуючому.
1.4. Старший логіст повинен знати:
1.4.1. Постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні і нормативні матеріали з організації доставки продукції.
1.4.2. Організацію вантажно-розвантажувальних робіт.
1.4.3. Порядок приймання і здавання вантажів.
1.4.4. Умови перевезення і зберігання экспедируемых вантажів.
1.4.5. Нормативи простою рухомого складу під вантажно-розвантажувальними операціями.
1.4.6. Маршрути перевезення вантажів.
1.4.7. Форми документів на прийом і відправлення вантажів та правила їх оформлення.
1.4.8. Основи організації праці.
1.4.9. Правила роботи.
1.4.10. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
1.4.11. Умови постачання, транспортування продукції.
1.5. Порядок оформлення документації на поставку продукції Клієнтам.
1.6. На час відсутності старшого логіста (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
1.7. При необхідності, старший логіст може отримувати робочі завдання від вищого керівництва, проінформувавши його про своїх поточних завданнях. Після виконання вказівок вищого керівництва старший логіст зобов'язаний повідомити про виконувалися доручення свого безпосереднього керівника.

2. ЦІЛІ РОБОТИ

2.1. Організація доставки продукції, що продається Компанією Клієнтам.
2.2. Розгляд претензій, пов'язаних з незадовільним обслуговуванням клієнтів, проведення необхідних організаційно-технічних заходів для їх ліквідації.
2.3. Участь у роботі з аналізу та оцінки діяльності відділу доставки, розробка методів оптимізації процесу доставки.
2.4. Спільно з начальником відділу продажів, супервайзерами і торговими представниками вироблення ефективної системи доставки продукції Клиентам.2.1. Керівництво співробітниками відділення доставки, контроль дотримання ними( трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, вимог протипожежної безпеки.
2.5. Забезпечення виконання підлеглими працівниками розпоряджень і наказів вищестоящих посадових осіб.
2.6. Контролює трудової дисципліни підлеглих співробітників.
2.7. Несе відповідальність за мотивацію співробітників, проведення їх навчання, контроль за їх особистим професійним зростанням.

3. ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Розробити маршрут доставки.
3.1.1. Для того, щоб заздалегідь спланувати маршрути руху транспорту доставки на завтра старший логіст повинен мати список .маршрутов торгових агентів.
3.1.2. Маршрут розробляється за допомогою програмного забезпечення. 1 маршрут дорівнює 1 машині доставки. Обов'язковою умовою при розробці маршруту є правильна послідовність у ньому заявок на торговельні точки (далі - ТТ), що відповідає маршруту прямування автомобіля, а відповідно до черговості доставки.
3.1.3 При розробці маршруту доставки враховується:
* Географічне розташування ТТ. ТТ повинні бути розташовані географічно близько один від одного, щоб забезпечити максимально ефективну доставку, тобто максимальна кількість заявок на 1 автомобіль. Виняток може становити доставка великих мережевих Клієнтів, доставку яким на їх ТТ необхідно здійснювати в один день; при цьому їх ТТ можуть бути досить віддалені один від одного.
* Тоннаж автомобіля. Завантаження автомобіля повинна бути не менше 75% від його тоннажу.
* Кількість ТТ, на які завантажується продукція в автомобіль. Маршрут повинен бути розроблений таким чином, щоб
* кількість заявок на ТТ завантаження в автомобіль було максимальним, але не більше 30.
* Режим роботи ТТ. Маршрут повинен розроблятися таким чином, щоб доставка потрапляла в графік роботи ТТ. Побажання Клієнтів до часу доставки продукції на ТТ, передані ТП. Якщо не враховувати ці побажання, то може скластися ситуація, коли машина доставки потрапить на час відсутності особи, яка бере продукцію; час відвідування нашої доставки співпаде з часом відвідування доставки інших постачальників. Обидва ці фактори можуть негативно позначитися на часі розвантаження продукції в ТТ, а як наслідок часу на відвідування інших ТТ.
* Повернення тари від Клієнтів. Маршрут повинен складатися таким чином, щоб машина доставки мала можливість максимально ефективно забирати тару в ТТ.
* Черговість завантаження продукції в автомобіль. Черговість повинна бути така, щоб машина доставки відвідувала ТТ послідовно, а не хаотично. Забороняється розривати заявку однієї ТТ на 2 автомобіля, крім тих випадків, коли заявка перевищує 5 тонн.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: невірне складання маршруту може призвести до таких наслідків, як повне повернення продукції на склад, що НЕПРИПУСТИМО.

3.2. Сформувати пакет документів на завантаження, передати її експедитору. Формування пакету документів на відвантаження включає в себе наступні етапи:
Друк пакета. Пакет на завантаження повинен містити в собі наступні документи:
* Маршрутний лист експедитора - друкується 1 для завантаження 1-ї машини.
* Внутрішній документ друкується на кожну торгову точку
* Контрольний документ друкується на кожну торгову точку.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: друк всього пакету документів на відвантаження маршруту здійснюється програмно, від Вас вимагається лише перевірка правильності роздрукованих документів. Після роздруківки пакету документів на завантаження (далі - ПДЗ) будь-які зміни в роздрукованих документах програмно блокуються.

Підписати пакет. Всі документи, що містяться ПДЗ, обов'язково повинні бути підписані старшим логістом і пропечатані штампом СЛ. Наявність підпису та штампу СЛ означає, що весь ПДЗ перевірений і готовий до навантаження на автомобіль. Без підпису та штампу СЛ документи не будуть прийняті комірником до завантаження. ^

Передати ПДЗ експедитору.

3.3. При необхідності, провести зміни в документах. При необхідності зміни будь-якого документа з ПДЗ (при пересортиці, недостачі товару на складі) комірник спільно з експедитором повинні прийти до З Л для заміни. При заміні, виправні документи вилучаються, а змінені видаються комірнику - внутрішній, а експедитору перевірочний (змінені документи оформляються також як і перші примірники). Не допускається виправлення документів СЛ тільки зі слів експедитора або комірника. Проводити зміни в документи має право лише СЛ.
3.4. Друк пакету документів на доставку. Після повідомлення експедитора про закінчення завантаження автомобіля, СЛ друкує пакет документів на доставку (ПДР). Друк всього пакету документів на доставку здійснюється програмно, від Вас вимагається лише перевірка правильності роздрукованих документів. У разі якщо торговим представником була зроблена заявка на наявність в пакеті документів, товарно-транспортної накладної на бланку суворої звітності, то старший логіст виробляє її друк, про що робиться відмітка в журналі реєстрації. Підписати пакет. Всі документи, що містяться ПДР, обов'язково повинні бути підписані старшим логістом пропечатані круглою печаткою. Наявність підпису СЛ круглої печатки означає, що весь ПДР перевірений і в повному обсязі. Без підпису СЛ друку документи не будуть прийняті експедитором до розвезення до завантаження.

ПДР включає в себе:
* Маршрутний лист
* Документи в залежності від форми відвантаження:
а) Ф1
* 2 накладні - на кожну ТТ з печаткою
* 2 податкові накладні з печаткою
* товарно-транспортна накладна з печаткою
* 3 накладні на повернення тари з печаткою
б) Ф2
* накладна з печаткою
* безреквизитный документ
* 3 накладні на повернення тари з печаткою
* Розкласти документи по Клієнтам, згідно маршрутному листу експедитора.
* Передати ПДР експедитору.

3.5. Стежити за наявністю повного пакету документів (оптових ліцензій Компанії, договорів на перевезення вантажів) в автомобілях, здійснюють доставку продукції, а також наявність кільцевих довіреностей у експедиторів на даний маршрут доставки.
3.6. Перевірка документів, які повернулися з маршруту.
3.6.1. Одержати від експедитора наступні документи з маршруту:
3.6.1.1. товарна накладна;
3.6.1.2. податкова накладна;
3.6.1.3. акт бою (нестачі) продукції;
3.6.1.4. накладна на повернення тари;
3.6.1.5. товарно-транспортна накладна;
3.6.1.6. акт повернення тари ЗА ФАКТОМ;
3.6.1.7. маршрутний лист.

3.6.2. Провести повернення тари від Клієнтів згідно з накладними на повернення тари. Звірити загальну кількість тари проведеної від Клієнтів по даному маршруту з актом повернення тари ЗА ФАКТОМ. Нестачу списати на експедитора. Надлишок оприбуткувати від експедитора.
3.6.3. Згідно отриманих актів від експедитора або комірника . провести списання бою, нестачі на винних осіб. Поставити свій підпис на накладних на поворотну тару, що свідчить про те, що дана поворотна тара проведена. Перевірити документи на відповідність вимогам бухгалтерського обліку. Документи не відповідають повернути експедитору на виправлення, про що зробити собі позначку в органайзер для подальшого контролю. Якщо всі документи здані експедитором правильно, заповненими і в повному обсязі, старший логіст ставить на маршрутному аркуші свій підпис.
3.6.4. Роздрукувати коригуючі накладні по Клієнтам, передати їх бухгалтеру по первинному обліку.
В кінці робочого дня старший логіст передає перевірені пакети документів в бухгалтерію.
3.7. Здійснити контроль за переміщенням транспорту. При виїзді/прибуття на маршрут зафіксувати час вибуття/прибуття в журналі реєстрації руху автотранспорту.
3.8. Оформлення покупної тари від приватних осіб. На підставі «листка покупної тари» провести оприбуткування ТМЦ на склад тари. Роздрукувати прибуткову накладну на придбання тари, підписати її. Віддати прибуткову накладну Клієнту для надання комірнику.
3.9. Оформити переміщення між представництвами Компанії. Створити на базі в розділі «Складські документи» накладну «Списання товарів» операція «Списання товарів на філію». Роздрукувати 2 примірники накладної переміщення на філію, поставити підпис і печатку, передати її експедитору для отримання товару зі складу (1-й примірник для експедитора, 2-й - для комірника).
3.10. На вимогу комірника, на підставі актів бою, провести списання складського бою або списання продукції на підзвітну особу.
3.11. Перевірити відповідність продукції, що знаходиться в поворотній тарі на «основному складі самій тарі. Тобто кількість рідини повинна дорівнювати кількості пляшки або кезі, в якій знаходиться продукція. При розходженні - з'ясувати причину, усунути її.
3.12. Оформити заявки на купівлю товару Клієнтами складу.
3.13. Звірити обороти в базі даних з товарообігом на складі.
Необхідно надати комірнику, після завершення всіх операцій по приходу і витраті продукції, дані по товарообігу за поточний день, відображені в базі даних і завірені своїм підписом (реєстр накладних). Вимагати від комірника звірку оборотів з наявними у нього внутрішніми документами. Достовірність даних комірник завіряє підписом та штампом. Забезпечити збереження щоденних звірок в місці недоступному для сторонніх осіб і зберігати їх до повної інвентаризації складу.
3.14. Оформити результати інвентаризації залишків на складі:
* Роздрукувати та надати оборотну відомість (без залишків)* продукції на вимогу інвентаризаційної комісії (до неї входить: комірник, помічник комірника, працівник бухгалтерії, керуючий).
* Внести результати інвентаризації в базу даних, за фактом надання комісією акта інвентаризації.
* Оформити в базі даних інвентаризацію. На підставі цієї інвентаризації списати в підзвіт нестачі і оприбуткувати від підзвітної особи надлишки.
* Інвентаризація проводиться не рідше одного разу на місяць, в першу суботу місяця.

4. ПРАВА

Старший логіст має право:

4.1. Отримувати інформацію та технічну підтримку, необхідну для ефективного виконання своїх обов'язків.
4.2. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
4.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими цією посадовою інструкцій обов'язками.
4.4. Повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені у процесі виконання своїх посадових обов'язків невідповідності в роботі та вносити пропозиції щодо їх усунення.
4.5. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів підприємства та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
4.6. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За невиконання або неналежне виконання цієї посадової інструкції.
5.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
5.3. За спричинення матеріального збитку - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
5.4. Повна матеріальна відповідальність цінності, що знаходяться під звітністю.
5.5. За організацію і акуратне ведення документів, пов'язаних з доставкою продукції Клієнтам.
5.6. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю компанії - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України
5.7. За підтримання належного зовнішнього вигляду.
5.8. Виконання графіка звітності в такі строки:

1. Звіт з транспорту
2. Відомість по товарах

+38(050)13-97-555 Viber

Супровід 1С у: Київ, Львів, Луцьк, Вінниця, Полтава, І-Франківськ, Чернівці.

© 2020 1С ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ