Інструкція проведення інвентаризаціі товару на складі

  

1. Видання наказу про проведення інвентаризації.

Генеральним директором за тиждень до передбачуваної дати проведення інвентаризації видається наказ, в якому визначається склад інвентаризаційної комісії, терміни проведення інвентаризації.

2. Підготовка до проведення інвентаризації.

Голова інвентаризаційної комісії здійснює підготовку до проведення інвентаризації - зажадає і збирає необхідні документи, звіти:

2.1. За 1-3 дні до проведення інвентаризації головний бухгалтер надає опис основних засобів.

2.2. У день проведення інвентаризації:

2.2.1. Офіс-менеджер надає:

· Звіт БД 1сут «Реєстр документів»;

· Прибуткові накладні;

· Видаткові накладні;

· Накладні на відповідальне зберігання;

· Накладні з переміщення.

Всі накладні відповідно до реєстру складені по порядку і пронумеровані.

2.2.2. Комірник надає:

· Реєстр актів;

· Акти приймання товару;

· Акти відвантаження товару;

· Акти приймання за кількістю і якістю;

· Акти списання бою.

Всі акти відповідно до реєстру складені по порядку і пронумеровані. 2.2.3. Адміністратор БДпредоставляет звіти БД 1С УТ:

· По електронній пошті (під паролем):

· Відомість за товарами на складах;

· Реєстр документів;

· Відомість по взаєморозрахунках з контрагентами

· Створює архівну копію БД 1С.

Всі документи повинні відображати рух активів за період з моменту здачі останнього звіту до моменту проведення інвентаризації, належним чином авторизовані.

3. Проведення інвентаризації.

Голова інвентаризаційної комісії за допомогою завідувача складу організовує проведення інвентаризації і безпосередньо управляє бізнес-процесом аудиту ТМЦ. Перерахунок може бути проведений за допомогою вспомагательного торгового обладнання, наприклад: сканерів штрих коду, терміналів збору даних.

3.1. Перерахунок товару.

В ході проведення інвентаризації рух товару на складі припиняється. Не проводиться і не реєструється приймання і відвантаження до закінчення процедури перерахунку, складання та підписання Акту інвентаризації усіма представниками інвентаризаційної комісії.

У виняткових випадках, при надходженнях товару під час проведення інвентаризації, допускається його приймання за дозволом Голови інвентаризаційної комісії. У цьому випадку товар складується в окремому місці, прибуткові документи не реєструються до закінчення проведення інвентаризації.

При проведенні перерахунку товару комісія ділиться на дві групи. Кожна група перераховує продукцію окремо. Одна з груп може бути оснащена сканерами штрих кодів або іншим торговим обладнанням призначеним для контролінгу товаро-матіреальних цінностей.

По закінченні перерахунку результати звіряються.

Незбіжні позиції перераховуються повторно.

Отримані дані про кількість товару за результатами перерахунку порівнюються з кількістю товару відповідно до звіту БД «Відомість по товарах на складах».

По закінченні перерахунку голова і члени інвентаризаційної комісії складають і підписують інвентаризаційний опис товарів.

3.1.1. Товари на відповідальному зберіганні.

Голова, члени інвентаризаційної комісії складають і підписують інвентаризаційний опис товарів із зазначенням контрагента, у якого знаходиться товар на відповідальному зберіганні.

3.2. Перевірка основних засобів.

У ході перевірки основних засобів проводиться звірка їх фактичної наявності з обліковими даними (відмітки про наявність заносяться у відповідну графу опису основних засобів). Після перевірки голова та члени інвентаризаційної комісії підписують опис основних засобів.

4. Обробка результатів генеральної інвентаризації, підготовка звіту.

Голова інвентаризаційної комісії за допомогою адміністратора бази даних проводять обробку результатів та підготовку звіту про проведення інвентаризації протягом 3-х днів з моменту проведення інвентаризації.

До звіту додаються:

- Акт інвентаризації товарів.

- Акт інвентаризації товарів, що знаходяться на відповідальному зберіганні.

- Акт інвентаризації основних засобів.

- Інформація про наявність грошових коштів.

- Звіт про оптимізацію товарних запасів і пропозиціях вдосконалення процесу складування і зберігання товаро-матеріальних цінностей. 

 

+38(050)13-97-555 Viber

Супровід 1С у: Київ, Львів, Луцьк, Вінниця, Полтава, І-Франківськ, Чернівці.

© 2020 1С ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ