Автоматизація управління персоналом

 Персонал - це найбільш цінний ресурс будь-якого підприємства. Від грамотного управління персоналом багато в чому залежить ефективність роботи підприємства в цілому. Кваліфіковані, ініціативні й лояльні працівники здатні істотно підвищити ефективність роботи підприємства.

Автоматизація управлення персоналом вирірішує завдання:

1. Планування потреби у персоналі

   2. Кадровий облік і аналіз кадрового складу

3. Забезпечення бізнесу кадрами — підбір, анкетування і оцінка

   4. Аналіз рівня і причин плинністі кадрів

5. Ведення регламентованого документообігу

 Для вирішення інших завдань з управління персоналом для кадрової служби є в арсеналі безліч звітів з гнучкими налаштуваннями і угрупованнями для отримання інформації в зручному вигляді. За допомогою автоматизації управління кадрами керівник має можливість чітко прописувати ієрархічність посад і мати повне уявлення про структуру підприємства. Крім того, рішення дає можливість швидко видавати персоналу необхідні довідки, свідоцтва, інформацію про відпустки та інш.
  

 

{showhide title="Детальний опис..." template="strong" changetitle="Скрити детальний опис" mousetitleistitle=true closeonclick=true titleasspan=true}

 Для будь-якої компанії кадровий потенціал є джерелом стабільної, якісної роботи. Підбір і правильна розстановка персоналу на свої робочі місця, справедливу винагороду за роботу - головне завдання управління персоналом.  Щоб точно мати інформацію скільки у вас працюючого персоналу, наскільки продуктивна його робота, яка оплата праці - необхідно автоматизувати облік персоналу. Програма для управління персоналам, якраз відповідає всім сучасним реаліям та вимогам законодавства, тому точно підійде для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підприємств і організацій.

 

Функціональні можливості:

 планування потреб у персоналі;

 проведення підбору , анкетування та оцінки;

 управління фінансовою мотивацією персоналу;

 управління компетенціями, навчанням, атестаціями працівників;

 ефективне планування зайнятості персоналу;

 нарахування та виплата заробітної плати;

 облік кадрів і аналіз кадрового складу;

 вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;

 відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.

 

 Програма обліку дозволяє вести облік в одній інформаційній системі кілька організацій, які з точки зору холдингу або корпорації мають відношення до одного бізнесу. Програма дозволяє формувати наочну аналітичну звітність для якісного розуміння роботи персоналу: погодинний облік, простої, діаграми відпусток, ефективність продажів з відповідального менеджеру і т.д.

 Крім того у вирішення включені мотиваційні механізми для персоналу метою яких є підвищення продуктивності праці і стимулювання співробітників.

Відрахування до фондів оплати праці постійно оновлюються за допомогою оновлень через інформаційно - технічний супровід. Облік максимально автоматизований і побудований так, щоб фахівцям з обліку кадрів, бухгалтерам було зручно працювати, а керівникам мати під рукою актуальну інформацію.

 Якщо у вас є потреба автоматизації управління персоналом ( HRM), тоді не відкладайте покупку програми для автоматизації обліку персоналу, а просто зв'яжіться з нами через форму зворотного зв'язку. Ми проконсультуємо, підберемо і впровадимо рішення.

{/showhide}