Автоматизація складу і логістики

 Матеріальні потоки є основою господарської діяльності торгового чи виробничого підприємства. Раціональне управління товарно-матеріальними цінностями, мінімізація складських запасів у поєднанні з гарантованим забезпеченням господарської діяльності є запорукою ефективної діяльності підприємства. Використання функціоналу управління запасами дозволяє ефективно організувати складське господарство, підвищити продуктивність праці працівників складу, співробітників постачальницько-збутових структур.

Автоматизація складу і логістики вирішує завдання:

1. Швидке і оперативне оформлення оприбуткування і вибуття товарів

   2. Контроль складських залишків

3. Деталізація знаходження товару на складі за местами зберігання (адресне зберігання)

   4. Значне скорочення кількості помилок

5. Можливість обліку партії і строку придатності товару

   6. Резервування продукції для покупців

7. Внутріщній аудит ТМЦ (інвентаризація)

   8. Складання комплектів для товарних наборів

9. Можливість обліку вагового товару

 Організація складського господарства може бути різною, структура може бути як простою, так і досить ієрархічно складною.

  Відомості про складські запаси можуть вводитися в інформаційну систему з високим ступенем деталізації: до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і т.д.), до рівня серійних номерів і строків придатності товарів. Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю і потенційного обсягу продажів у відпускних цінах.

  

 

{showhide title="Детальний опис..." template="strong" changetitle="Звернути детальний опис" mousetitleistitle=true closeonclick=true titleasspan=true}

 

 Система автоматизації складу призначена підприємствам, що займаються дистрибуцією і торгівлею і які прагнуть якісно керувати складськими операціями.
 Автоматизація управління складом - це комплекс інструментів, спрямованих на автоматизоване прийняття рішень, "мозок" сучасного складу (WMS система). WMS дозволяє істотно підвищити ефективність роботи, а саме:

- Оптимізувати складські площі;
- Мінімізувати витрати на зберігання товару;
- Скорочення часу проведення складських операцій;
- Зменшення людського фактора, мінімізація помилок складських операцій;
- Підвищення точності обліку товару;
- Скорочення витрат від втрат делікатного товару;

 На практиці система підтверджують, що вона може ефективно використовуватися на складі будь-якого типу - від невеликого (складу-магазину) до великого розподільного центру.
 Для автоматизації роботи невеликого складу може застосовуватися подвійна система ведення складського обліку (паперова), коли операції проведені в обліковій системі повинні підтверджуватися підписами (печатками) відповідальних осіб. При впровадженні системи на великих складських комплексах, що вимагають управління завданнями в режимі реального часу, застосовуються термінали збору даних, спільно з технологією штрих-кодування.
 Хочеться відзначити, що система є легко впроваджується і простота в адаптації до умов роботи практично будь-якого складського комплексу, специфіці його технологічних та організаційних вимог. Ця позитивна відмінна риса досягнута завдяки відкритості налаштувань, їх доступності в режимі користувача. Разом з тим у програмі чітко розмежовані права доступу в даними для кожного користувача, що настроюються адміністратором системи управління складом.
 Система відповідає високим вимогам WMS систем, включає в себе наступні настроюються параметри: масштабованість, адміністрування, відкритість, широку географічну підтримку практично в будь-якому місті і т.д.
 Система підтримує роботу з багатьма типами устаткування: терміналами збору даних, сканерами штрих-коду принтерами етикеток, касами, ваговим устаткуванням.

 Програма складського обліку дозволяє вести облік довільної кількості складів, надає можливість у будь-який момент точно визначити місцезнаходження і кількість товару на складі у всіх можливих одиницях зберігання, в розрізі термінів придатності, партій і серійних номерів.
 Планування, приймання та розміщення товару
Надходження будь-якого товару можливо трьома способами: надходження від постачальника, повернення товару від покупця та оприбуткування надлишків згідно проведеної інвентаризації.
 Планувати з трьох варіантів надходжень можна тільки надходження від постачальника. Планування приймання дозволяє підготувати складські площі до розміщення товару і залучити додаткові ресурси (співробітники, обладнання) для приймання товару і т.д., підготувати складські площі до розміщення товару (наприклад, перепланувати, змістити, перегрупувати товар,).
 Можна планувати надходження продукції автоматично, якщо налаштувати обмін даними з постачальниками через файли XML. Також це прискорить фактичний введення надходжень на склад на підставі завантажених у програму планових надходжень.

Процедура приймання товару:
- Розвантаження, перевірка в зоні приймання;
- Ідентифікація, перевірка відповідності;
- Контроль якості надійшов товару;
- Перерахунок товару;

 Система дозволяє здійснювати приймання товару як "за фактом" надходження товару, так і на основі інформації про планований вступі. В останньому випадку система може відстежити розбіжності між запланованим і фактично прийнятим товаром. При наявності розбіжностей, можна отримати список невідповідностей.
 Розміщення, зберігання товару на складі
Після приймання товару складські працівники приступають до його розміщенню на складі. У разі використання терміналів збору даних планування і видача завдань на розміщення може виконуватися як в процесі приймання, так і після її завершення.
Дуже ефективним з точки зору складської логістики буде розміщення товару відповідно до АВС - класифікацією продукції - високооборачіваемий, товар під замовлення, ексклюзивний і т.д.
Правила розміщення товару задаються індивідуально для кожної одиниці зберігання товару (палети, коробки, штуки). Це дозволяє використовувати різну логіку роботи з кожним типом одиниць зберігання. Наприклад, задати унікальну для даної одиниці зберігання область розміщення та / чи область відбору.

Для кожної одиниці зберігання товару задаються індивідуальні пріоритети розміщення:

- Закріплення певної клітинки за конкретним товаром;
- Розміщення у вільні комірки;
- Розміщення в зайняті осередки до будь-якого товару;
- Розміщення в зайняті осередки до такого ж товару;

При розміщенні враховуються об'ємні і вагові характеристики товару. Виходячи з цих параметрів, система вибирає місця, куди даний товар фізично можна розмістити.

Відбір, упаковка та відвантаження товару
 Можливими варіантами вибуття продукції можуть бути відвантаження покупцям, повернення постачальнику, списання внаслідок недостачі, бою та інш.
 У разі відвантаження товарів покупцям, з систему роздруковується інформація про замовлення на відвантаження. На підставі даної інформації здійснюється складання та підготовка товару до відвантаження, упаковується і паллетіруется для безпечного транспортування.
 Збір одного замовлення може проводитися одночасно як одним, так і кількома співробітниками. Також передбачена можливість одночасного збору декількох замовлень одним співробітником. Завдання на відбір можуть розбиватися по робочим зонам складу.
 Збір продукції (штучний, коробковий, палетна,) для подальшої упаковки і відвантаження може виконуватися разимі методами, в тому числі з урахуванням: термінів придатності товару, партій товару (LIFO, FIFO) у порядку їх рейтингу по АВС-аналізу, за принципом мінімізації часу збірки, планованих надходжень і т.д.
 Операція упаковки товару може виконуватися і в процесі відбору товару і після закінчення відбору в зоні упаковки. При упаковці створюється нова тимчасова одиниця постачання - вантажне місце (вантаж), що має унікальний ідентифікатор та габаритні характеристики. Вантаж може зберігатися і оброблятися на складі як будь інша одиниця зберігання залишків. На вантажне місце може бути роздрукована етикетка та пакувальний лист.
 Після виконання операцій складання-упакування товари та вантажі потрапляють в зону відвантаження для завершення складського бізнес процесу відвантаження. У разі відмови клієнта, закриття замовлення до його виконання, замовлення можна розпакувати і повторно розмістити на складі.
 У процесі відбору, пакування та відвантаження виконується контроль стадій виконання замовлення за кількістю у розрізі товарів.

Внутрішньоскладські операції
 Управління Міжскладські переміщеннями всередині компанії. Внутрішні операції переміщень також як і звичайне вибуття автоматизовано до рівня планування. Є можливість запланувати потреба внутрішнього переміщення за допомогою внутрішнього замовлення на переміщення.


Інвентаризація
Без проведення інвентаризації не може існувати жоден склад, тому що інвентаризація - основний метод контролю складських залишків. У той же час проведення повної інвентаризації може призвести до повної зупинки роботи складу, і, відповідно, припинення відвантаження товарів замовникам. Тому для зручності компанії в програму вбудована можливість проведення інвентаризації "на льоту", без зупинки складу, вибірково по групі товарів.

Виборчий перерахунок товару на складі під час робочого циклу дозволяє скоротити або повністю уникнути перерви в роботі.

У програмі можливе проведення наступних типів інвентаризації:

- Інвентаризація конкретного місця зберігання;
- Інвентаризація місць зберігання, де розташування певна товарна позиція;
- Контроль складу комплектів і вантажів.

 У момент проведення інвентаризацій місця зберігання, за якими проводиться інвентаризація можуть блокуватися для проведення по них документів, щоб уникнути помилок у підрахунку.
 Підведення підсумків інвентаризації здійснюється за допомогою автоматичного формування акта списання (нестачі) та акта оприбуткування (надлишки) на підставі внесеної опису.

Штрихкодування
 У програму вбудована підтримка штрихкодирования товарів. Підтримуються різні типи штрихкодів (EAN 13, code 128). Кількість типів штрихкодів і кількість самих штрихкодів програмою не обмежена, що означає, компанія, яка хоче вести внутрішню систему штрихкодів продукції може це робити.
 Штрих-коди для товарів формуються з урахуванням артикулу і одиниці зберігання.
 Будь штрихкод може бути роздрукований на звичайному принтері або ж на спеціалізованому принтері етикеток.

{/showhide}

 

+38(050)13-97-555 Viber

Супровід, доопрацювання, консультація, навчання, по програмі 1С. Інформаційно-технічний консалтинг, погодинна і відрядна оплата. Запуск нових проектів, реалізація рішень під ключ.

© 2021 1С ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ