Комплексна автоматизація

   Комплексна автоматизація - автоматизація управління і обліку для широкого кола комерційних підприємств.

У єдиній інформаційній базі ведеться управлінський, бухгалтерський та податковий облік як однієї, так і декількох організацій. Це істотно знижує трудомісткість ведення обліку. Управлінський облік може вестися в будь-якій обраній валюті, бухгалтерський і податковий облік ведеться в національній валюті. Регламентована звітність для кожної організації формується роздільно.

 

Комплексна автоматизація вирішує завдання:

1. Управління продажами, запасами і закупками

  2. Управління відносинами з клієнтами (CRM)

3. Ціноутворення

  4. Оперативне ресурсне планування

5. Управління грошовими коштами і взаєморозрахунками

  6. Спрощений виробничий облік

7. Управління основними засобами і обладнанням

  8. Мониторінг і аналіз ефективності для керівників

9. Бухгалтерський і податковий облік, регламентована звітність

  10. Розрахунки зарплати і управління персоналом

 

 У прикладні рішення по комплексній автоматизації включені найбільш поширені функції, з урахуванням реальних потреб широкого кола організацій.

  

 

{showhide title="Детальний опис..." template="strong" changetitle="Скрити детальний опис" mousetitleistitle=true closeonclick=true titleasspan=true}

 

Ефективне управління продажами, запасами і закупівлями
За допомогою бізнес-додатки комплексного управління господарської діяльності компанії можна автоматизувати завдання обліку, аналізу, контролю, і управління на підприємствах, оптової та роздрібної торгівлі, середнього та великого бізнесу. Програмне рішення являє собою комплексний інструмент, пов'язує в одне ціле систему управління закупівлями, систему управління продажами, управління товарними запасами та продажу.

Програма охоплює вирішення наступних завдань:

- Управління поставками і запасами;
- Аналіз управління запасами;
- Інструмент планування продажів і закупівель;
- Ведення взаєморозрахунків з контрагентами, акти звірки.

 Підтримується робота як з автоматизованими, так і не автоматизованими торговими точками. На підставі продажів є можливість автоматично формувати повернення товарів від покупців або на підставі поставки товару формувати повернення постачальнику. Реалізовано облік зворотної тари, її надходження і повернення постачальнику.

 Маркетинг, управління продажами і відносинами з клієнтами (CRM)
 Клієнтоорієнтовані компанії все більше приділяють уваги сервісу покупцям. Управління відносинами з клієнтами - запорука нарощування обсягів продажів і підвищення ефективності управління. У бізнес-додатку реалізований основний функціонал, що забезпечує індивідуальний підхід у відношенні партнерів по бізнесу і клієнтів.

- Ведення бази клієнтів з усіма можливими контактами;
- Оповіщення про події та запланованих діях;
- Комунікація і зв'язок за допомогою вбудованої системи телефонних дзвінків
- Аналіз і планування контактів і операцій;
- Аналіз відносин з клієнтами, реєстрація скарг;
- Формування воронки продажів;
- Звіти про продажі;
- Оцінка ефективності рекламних і маркетингових акцій.

 Ціноутворення
Для конкурентоспроможності компанії в програмі є модуль ціноутворення, що дозволяє управляти ціновою політикою компанії. Кількісні та сумові знижки, прив'язка цін до закупівельних цін, формування роздрібних цін на підставі оптових, прайс-листи та інші інструменти надають можливість ефективного управління ціноутворенням:


- Побудова різних схем формування цін і знижок;
- Контроль цін при продажу товару;
- Зіставлення роздрібних із закупівельними цінами підприємства;
- Знижки і бонуси;
- Звіти по рентабельності продажів, для своєчасного коригування цін продажу.

 Планування ресурсів, виробництва і запасів
 Програма враховує потреби користувача в плануванні. Для великих торгових компаній потреба в плануванні особливо затребувана, тому що дозволяє економити ресурси на надмірних товарних запасах або навпаки уникнути дефіциту. Планування передбачає три ключові напрямки: продаж, виробництва і закупівлі. На підставі складених планів ведеться план-фактний аналіз виконання, на підставі фактичних поставок або продажів. План може бути деталізований у розрізі періоду, підрозділи, складу, або іншого центру відповідальності.

Для спрощення в ведення планів в програмі передбачений спеціальний інструмент - "Помічник планування".

 Управління взаєморозрахунками та грошовими коштами
 У рішенні для комплексної автоматизації передбачено кілька модулів для управління грошовими коштами:

- Облік готівкових і безготівкових грошових коштів;
- Прийом платежів платіжною карткою (еквайринг);
- Платіжний календар - засіб для планування надходження і вибуття грошових коштів;
- Своєчасно усунути «касовий розрив»;
- Контроль ведення взаєморозрахунків;
- Грамотне управління перетіканнями грошових ресурсів.

 З платіжного календаря допомогою не тільки можна оцінити фінансове становище на даному етапі, але і спрогнозувати, в необхідної деталізації встановленого періоду, наприклад, день, тиждень, декада, місяць надходження грошових коштів і заплановані витрати.
Передбачений також мультивалютний облік, що дозволяє аналізувати діяльність компанії в будь-яких умовних одиницях. Досить затребуваний функціонал дуже часто зустрічається в управлінському обліку компаній.
Для автоматизації безготівкового грошового документообігу вбудована утиліта «Клієнт-банк», що дозволяє завантажувати і вивантажувати банківську виписку в різних форматах від різних банків.
Управління взаєморозрахунками передбачає ведення відносин з з клієнтами як за договорами так і за замовленнями. Кількість договорів по одному клієнту не обмежена. Включає можливість встановлення додаткового контролю у вигляді обмежень кількості днів прострочення або суми передоплати за замовленням.

 Виробничий облік
 Один з найважливіших модулів, для компаній провідних виробництво продукції. Комплексна автоматизація підтримує спрощену автоматизацію виробничого обліку, який дозволяє без використання складних механізмів (наприклад: алгоритмів розподілу витрат, визначення лімітів відпуску матеріалів, позмінного планування, і пр.) забезпечити облік виробничих процесів - від моменту передачі матеріалів у виробництво до випуску готової продукції.


Програмне забезпечення автоматизує наступні виробничі процеси:

- Облік сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції;
- Облік спецодягу та спецобмундирування;
- Облік браку;
- Ведення нормативно-довідкової інформації, необхідних для обліку готової продукції;
- Планування та облік випуску готової продукції;
- Облік і аналіз виробничих витрат, розрахунок планової і фактичної собівартості.

 Облік основних засобів
 У програмі передбачений облік необоротних активів (основних засобів):

- Основні засоби;
- Об'єкти будівництва;
- Права власності;
- Обладнання, що надійшло на підприємство і не передане в експлуатацію;
- Обладнання, передане в монтаж;
- Інші необоротні активи.

Передбачено ведення амортизації кількома способами.

 Бухгалтерський і податковий облік
 Звичайно ж в програмі реалізований модуль, без якого неможливе ведення жодної господарської діяльності - це модуль бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік, облік податкового кредиту та податкових зобов'язань - усе адаптовано і відповідає українському законодавству.

Облік автоматизовано по ділянках:

- Вбудований план рахунків бухгалтерського обліку;
- Облік основних засобів і нематеріальних активів;
- Облік розрахунків з контрагентами, персоналом, бюджетом;
- Облік матеріалів, товарів, продукції;
- Облік витрат і розрахунок собівартості;
- Облік банківських і касових операцій;
- Облік торгових операцій, в тому числі у роздрібній та комісійній торгівлі.

 У програмі реалізована можливість автоматичного формування податкових зобов'язань відповідно до проведеними торговельними операціями. Кілька ставок ПДВ (20%, 0%, без ПДВ) роблять податковий облік універсальним практично для будь-яких компаній. Реалізована можливість подачі щомісячної, щоквартальної та річної податкової звітності в електронному вигляді за допомогою вивантаження файлу даних в *. Xml форматі. Бухгалтерський і податковий модуль періодично оновлюються штатними засобами відповідно до змін у законодавстві.

 Розрахунок зарплати і управління персоналом
 Модуль розрахунку зарплати персоналу дозволяє автоматизувати розрахунок заробітної плати персоналу, мати під рукою актуальні дані про кадровий потенціал компанії HR-фахівцям. Є можливість зберігати анкети кадрового резерву компанії, фіксувати проведені співбесіди. Ставки соціальних служб, ставки з нарахувань фонду оплати праці реалізовані відповідно до законодавства, оновлюються згідно змін. Автоматизований розрахунок оплати праці за допомогою програми значно скорочує час на підготовку розрахунку, виключає помилки і неточності.

Модуль розрахунку зарплати вирішує завдання:

- Кадровий облік і аналіз кадрового складу;
- Планування потреб у персоналі;
- Управління фінансовою мотивацією персоналу;
- Автоматизація кадрового діловодства;
- Автоматичний розрахунок нарахувань, утримань, податків і внесків з ФОП;
- Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства;
- Управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;
- Планування зайнятості і графіка відпусток працівників;

 Оперативний фінансовий результат діяльності
 Програма оснащена безліччю звітом, які можуть проаналізувати ефективність діяльності в необхідних ключових показниках. Серед показників можуть бути: кращі товари, найкращі менеджери, склад з найвищим товарним обігом, продажі за період, рентабельність і ін Окремо взятий звіт можна настроювати під конкретні потреби і зберігати налаштування, щоб наступного разу не витрачати час на повторне відновлення. Конкретно для керівників є спеціалізований звіт «Рапорт керівнику», який показує в згрупованому вигляді (однією цифрою) усі ключові показники компанії (залишки товарів та грошових коштів, продажу, дебіторську заборгованість та ін.) Крім того до програми можливе підключення спеціалізованих (індивідуальних) звітів, розроблених для конкретної компанії.

 Основні можливості "Оперативних фінансових показників діяльності":

- План-фактний аналіз ключових показників;
- Аналітика залишків;
- Відстеження динаміки показників;
- Зіставлення даних з різних звітів;
- Представлення інформації в наочній і зручній формі.

 Звіт «Рапорт керівнику» - звіт формується після натискання однієї кнопки, що дозволяє навіть непідготовленому керівнику оперативно відстежувати результати господарської діяльності компанії.

{/showhide}

+38(050)13-97-555 Viber

Супровід, доопрацювання, консультація, навчання, по програмі 1С. Інформаційно-технічний консалтинг, погодинна і відрядна оплата. Запуск нових проектів, реалізація рішень під ключ.

© 2021 1С ПРОЕКТИ ТА РІШЕННЯ